Hur lång tid tar en utredning

Hej,

Mamman försvann med barnen och pappan vet inte varför.

Eftersom en anmälan måste vara gjord så förstår jag att en utredning startas men borde inte pappan få veta om vad och varför?

När kan han kräva att få besked och när har barnen rätt att träffa sina far igen?

Oförstående

Kommentarer

Hej!

Om det finns en oro för barnen eller om en förälder ansökt om hjälp och stöd för dem har socialtjänsten öppnat en utredning för att se på vilket sätt man kan skydda och hjälpa barnet. Vårdnadshavarna informeras om att utredning har öppnats. I enstaka fall delger man inte allt innehåll i anmälan. Då har man bedömt att det är en fara för barnet om vårdnadshavaren får veta vad anmälan innehåller, t.ex. uppgifter som först måste utredas av polis. En utredning ska vara klar inom fyra månader. Vad gäller rätten att träffa sina föräldrar regleras detta via överenskommelse mellan föräldrarna eller via en dom i Tingsrätten.

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter