Fråga om LVU

Hej !

Min son på 1,5 år har sedan den 6e maj varit omhändertagen enligt LVU och placerad i ett jourhem. Omhändertagandet gjordes pga att tingsrätten i vårdnadstvisten mellan mig och min sons pappa , tvingade oss att samarbeta gällande våran son under samma tak i några veckors tid. Då socialtjänsten anser att pappan har en historia av våldsamt beteende så gjordes ett omedelbart omhändertagande enligt LVU och socialtjänsten ansåg att ; i och med den gemensamma vårdnaden och överenskommelsen som gjordes i tingsrätten så är förutsättningarna för mig (som mamma) att kunna skydda mig och min son väldigt dåliga och detta skulle skada sonens hälsa och utveckling.
Det har sedan dess varit många turer med överklagningar hit/dit och nu går överklagan till kammarrätten. Jag har inspelning av hembesök med socialtjänsten där dom säger att ifall jag skulle ha ensam vårdnad så händer ingenting och allt skulle flyta på som vanligt och ifall pappan skulle få ensam vårdnad så skulle det bli ett LVU. Har även inspelat samtal med den socialtjänst sekreterare på barn och unga som har hand om LVUt för min son där socialtjänst sekreteraren säger att ; ”pappan är det primära hotet som det faktiskt finns bevisning på att det skulle skada sonens hälsa och utveckling”. Socialtjänst sekreteraren säger även till mig i inspelningen att ; ”vi ifrågasätter inte din omsorgsförmåga eller föräldraförmåga, där finns inga brister. Det vi ifrågasätter är om du kan göra adekvata skyddsbedömningar kring din son”.
Den 28e juni var det fortsatt muntlig förberedelse i vårdnadstvisten och där beslutades det att jag ska ha interimistiskt ensam vårdnad om min son.
Därav anser jag att skälen för LVU inte längre finns . Har jag fel ?
Då jag inte brister i min omsorgsförmåga eller i min föräldraroll som dom säger så borde i alla fall LVU i hemmet kunna beredas så att min son i alla fall kan få komma hem och vara med mig som är hans enda anknytningsperson och trygghet.
Kan jag ansöka om en hemtagningsbegäran hos socialtjänsten även om LVU vården kommer att överklagas i kammarrätten ?

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Änglamamma

Änglamamma

Kommentarer

Hej,

Det är en besvärlig och tråkig situation du befinner dig i.

Ta kontakt med en advokat som kan föra din talan gentemot socialtjänsten. En advokat kan hjälpa dig att hävda upphävande av LVU, 21 § LVU upphörande av vård.

Du skriver att du har ett beslut om interimistiskt ensam vårdnad bör detta utgöra ett skydd för barnet.

För ytterligare frågor ta kontakt med handläggaren i ditt ärende samt familjerätten där du bor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter