Kontakter under förhandsbedömning

Hej. BVC har gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten ska göra en förhandsbedömning inom 14 dagar. Soc har ringt barnens pappa och delgett honom innehållet i anmälan samt bokat ett möte med honom. Han är inte barnens vårdnadshavare. Får socialtjänsten kontakta honom och ge honom information utan min (mamma med ensam vårdnad) vetskap och godkännande? Anmälan gäller oro kring om jag kan tillgodose mina barns känslomässiga behov pga postpartum depression. Först en vecka efter att de pratat med pappan ringde de mig och bokade ett möte med mig. Jag trodde soc bara fick ta kontakt med vårdnadshavare under förhandsbedömning.

Mamma

Kommentarer

Hej!
Utifrån sekretesslagen kan socialtjänsten inte kontakta annan än vårdnadshavare. Vilket betyder att om du är ensam vårdnadshavare har pappan inte rätt att veta något om barnet utan att du har gett ditt samtycke. Det vill säga att pappan inte har rätt att ta del av innehållet i anmälan om du inte har gett ditt samtycke.

Om du anser att socialtjänsten har handlat feltaktigt kan göra ett klagomål till IVO, inspektionen för vård och omsorg, (ivo.se), eller göra ett klagomål via din kommun, flexsite i Malmö stad.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter