Har jag rätt till ekonomisk bistånd ?

Hej!
Jag hade en sambo som jag bodde med när jag ansökte om eknomisk bistånd och jag fick avslag p.g.a att jag är förtfarande bor hos honom medan jag söker en ny lägenhet .
Min situation är att jag har inte rätt till någon program i Arbetsförmedling så jag har inga inkomst och jag söker jobb . Nu jag har hittat en kompis som är student han erbjuda mig att bor som honom .
Vad krävs för att få eknomisk bistånd och i vilka fall ska inte ha rätt till det om jag bor hos en kompis .
Tackförhand
Albin

Albin

Kommentarer

Hej!

Du har alltid rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd och att ansöka om boendekostnad som inneboende.

Om du är sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden, det vill säga att det handlar om ett samboskap och inte ett inneboendeavtal, kan du meddelas avslag med grund att sambos har försörjningsplikt gentemot varandra.

Om det finns ett giltigt inneboendeavtal och du är skriven på nya adressen och du är berättigad till försörjningsstöd kan du beviljas bistånd för hyreskostnad. Detta är en bedömning som socialtjänsten gör och det går inte för oss att avgöra om du är berättigad eller inte.

Hoppas svaret varit till hjälp och att det löser sig till det bästa för dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter