ersättning för resor

Hej!

Jag har 50% funktionsnedsättning och detta är kroniskt. För att kunna delta i den planering jag gjort upp med arbetsförmedlingen måste jag flytta till annan ort. Jag har då behövt ta tåg för att titta på det boendet jag fått. Jag har fått avslag från socialtjänsten för dom resor jag gjort för att titta på boendet för att det inte ingår i vad jag "behöver för att överleva" - alltså mat och hyra osv. Men jag var ju tvungen att åka för att kolla på boende, ett boende kommer jag ju inte få om jag inte går på visning..? Jag ska överklaga men undrar om det finns något i socialtjänstlagen jag kan hänvisa till? För rimligtvis är detta något man borde bli ersatt för? Dom pengarna har jag ju fått låna eftersom att riksnormen inte räcker för detta. (Obs - valde billigaste sättet att resa på jag kunde hitta.)

funderaren

Kommentarer

Hej!
Det är en knepig frågeställning som du har och det är inte helt enkelt att hitta ett lagrum som skulle stötta dig i att få rätt i din överklagan.

Eftersom detta är ett led i din planering med Arbetsförmedlingen kan detta vara anledningen till avslaget, socialtjänsten kan anse att Arbetsförmedlingen borde betala.

Du kan i din överklagan förklara varför du behövde åka och titta på boendet. Eftersom du har en funktionsnedsättning kanske du kan förklara att du har särskilda behov av att se om boendet är anpassat efter just dina specifika behov. Kan du styrka detta med någon form av intyg är detta givetvis till fördel i din överklagansprocess.

När det är dags att flytta är detta också något som du ska ta upp med din handläggare på Arbetsförmedlingen eftersom de administrerar flyttbidrag.
Hoppas det löser sig till det bästa för dig.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter