Kommunkontrakt i annan kommun?

Hej.

Några funderingar angående kommun/bosocialt kontrakt. Om man är skriven i Malmö, kan man ansöka om att få hjälp med en sådan insats i någon annan kommun än Malmö? I och med att bostadssituationen är ansträngd här? Eller måste man göra ansökan om insatsen i den kommunen man funderar på? Kan tillägga att personen det rör inte kan stå på ett eget kontrakt pga psykisk ohälsa, skulder och ingen som kan gå i borgen för personen och inte vet hur hen ska reda ut boendesitsen.

B

Kommentarer

Hej!

Personen du beskriver tycks ha många problem som gör att det är svårt för hen att finna boende.

I Sverige är människor fria att bosätta sig var de vill. Det förutsätter att man finner boende på orten och att man kan få ett boendekontrakt.

Som vi förstår det har personen ingen bostad i Malmö och lär inte ha stora möjligheter att få ett eget kontrakt på en bostad. Hen har kanske redan en kontakt med socialtjänsten i Malmö angående sitt boende eller annan social problematik och där diskutera möjligheterna.

Om hen har funnit en bostad på annan ort kan hen prata med sin handläggare i Malmö om hyresvärden kräver garantier från socialtjänsten för att hen skall få kontrakt. I så fall kommer socialtjänsten i Malmö stå för hyra första månaden och kommer begära av den andra kommunen att ta över ansvaret därefter.

Att vända sig till socialtjänsten i annan kommun som man kan tänka sig bo i och ansöka om boende eller hjälp med hyresgarantier är föga framgångsrikt då de med största sannolikhet kommer hänvisa till socialtjänsten i Malmö där hen för närvarande är hemmahörande.

Hoppas detta var vägledande för dig.

Vänligen

Soctanterna.

Soctanter