Dement svärmor far illa

Jag är orolig över min dementa svärmor som jag är rädd far illa. En av hennes söner försöker styra henne och hetsar upp henne över olika saker, framför allt har han försökt över hennes ekonomi men han har själv god man. Hennes läkare har rekommenderat god man och har skrivit ett intyg att det finns en risk att hon kan fara illa annars. Sonen motarbetar allt som kommun och myndigheter försöker hjälpa svärmor med och hon blir ännu mer förvirrad och orolig av hans hets. Han fattar beslut över hennes huvud och det märkliga är att kommun, sjukvård låter honom ringa och styra och ställa över hennes liv. Hon är ff myndig även om hon är dement. Han går in och fjärrstyr hennes dator och har nu tillgång till hennes bankuppgifter, hennes bankkort är borta och vi vet inte om han tagit det. Han har nycklar till hennes hus. Min svärmor kommer inte ihåg vad som sker från dag till dag och har ingen koll på dagliga händelser. Vi har bevis på att den här sonen plockar i hennes papper och att han har loggat in på hennes bank, vi vet också att han försöker få henne att skriva under papper men vilka papper det handlar om vet vi inte. Vi andra anhöriga är mycket oroliga för att den här sonen fortsätter manipulera henne och att det inte finns något vi kan göra för att skydda henne. Vilka rättigheter har dementa då de fortfarande är myndiga men egentligen inte har förmåga att fatta beslut eller fungera i det dagliga livet.

Orolig anhörig

Kommentarer

Hej!

Du beskriver en oerhört jobbig och svår situation. En person som har en demenssjukdom befinner sig både i en utsatt och sårbar situation. När man saknar förmåga att på egen hand ta hand om sig själv tvingas man att förlita sig på andra.

Utifrån det du beskriver låter det som att det skulle vara en klok idé om din svärmor tillförordnades en god man. Om din svärmor inte kan fatta beslut själv bör hon ha någon som företräder henne. För att få veta mer om hur ställföreträdarskapet fungerar så kan ni vända er till Avdelningen för överförmyndarärenden.

Ni kan också vända er direkt till vård och omsorgsförvaltningen i kommunen, eller i stadsdelen, där ni bor och anmäla er oro för kvinnan.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter