Lån är inkomst

Hej
Till min förvåning räknas lånade pengar som inkomst. Även om det handlar om lån som betalas tillbaka inom några dagar.

Detta är helt befängt. Jag hittar RÅ84 2:27 där förvaltningsrätten säger någonting annat. Varför bildar denna dom inte prejudikat?

Har man i 35 år behandlat de mest utsatta på detta felaktiga sätt?
Varför har ingen reagerat? Gått till media?
När och var etablerades denna praxis?

Tänk tanken att riksdagen inför en skatt på alla lånade pengar. Man säger det är en inkomst eftrsom man fritt förfogar över pengarna.
Principen är densamma hur dom som söker försörjningsstöd blir behandlade.

I avslaget jag fått från förvaltningsrätten står det "i normalfallet är alla insättningar på mitt konto en inkomst"

I min överklagan till kammarrätten skriver jag med 30 års yrkeserfarenhet som ekonom så påstår jag att ingenting är normalt med detta synsätt.

Det som gör mig förtvivlad bortom all förtvivlan är att tänkande människor inte reagerar

Bengt-Ove

Kommentarer

Hej!

När det gäller ansökan om försörjningsstöd så säger socialtjänstlagen 4 kap 1§ att, den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Så om pengarna på något sätt är disponibla för dig så kommer de att tas upp som inkomst och beaktas när man beräknar storleken på försörjningsstödet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter