Överklagan

I januari gjorde jag en överklagan på försörjningsstöd då min familj blev nekad 6440:- i försörjningsstöd.
Igår fick jag brev från förvaltningsrätten att dem beslutat att dessa pengar ska vi beviljas.
Min fråga är nu, räknas denna summa som inkomst om jag måste söka försörjningsstöd igen?
Har frågat en soc.sekreterare på nätet som säger Nej dessa pengar får dem inte räkna med.
Vad är det alltså som gäller?

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Vi får glädjas med dig att du fick rätt i förvaltningsrätten.

Det försörjningsstöd som förvaltningsrätten bedömt att ni har rätt till skall inte tas upp som en inkomst vid en ny ansökan om ekonomiskt bistånd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter