Lägenhet

Hejsan jag har en fråga och går ut anonymt. Nu är det så att min mamma ska flytta till en annan kommun till sin särbo. Jag jobbar som vikarie och nu måste jag få tag på en lägenhet men har inte råd att betala hyra, mat mm som man ska. Får jag hjälp av socialen till det? Jag jobbar ungefär 4 dagar i månaden

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Du har alltid rätt att inkomma med en ansökan om ekonomiskt bistånd till socialtjänsten. Socialtjänsten måste då inleda en utredning för att se vad du har för tillgångar, ersättningar eller inkomster för att klara dina behov. De kan också ställa rimliga krav som kan leda till självförsörjning, utan socialnämndens inblandning.

Det vi råder dig till är att kontakta den socialtjänst du tillhör och boka en tid för att prata med en handläggare. Du har alltid rätt till ett beslut av socialtjänsten. Om beslutet inte får det utfall som du önskar kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Hoppas vårt svar var till någon hjälp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter