Var kan unga vända sig?

Hej!
Jag undrar om det finns någon ideell organisation i Stockholm dit unga (framförallt ensamkommande) kan vända sig för att få stöd i att skriva ansökan om försörjningsstöd?

Socialarbetaren

Kommentarer

Hej!

Soctanter på nätet är ett forum som Malmö Stad äger. Vi känner inte till vilka resurser som finns i andra kommuner. Du bör vända dig till socialtjänsten i Stockholm och förhöra dig om de har kännedom om någon sådan ideell organisation. Om en person har problem med att fylla i ansökningsformulären har socialtjänsten en skyldighet att hjälpa till.

Hoppas du får napp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter