Hjälp

Om man har fått boende eftersom man inte haft någonstans att bo och man ska börja studera men inte har tillgång till studielån pga inte uppnåt poäng tidigare kan man bo kvar då?

Kingen

Kommentarer

Hej!

Du har fått hjälp med boende och undrar nu om du kan bo kvar när du börjar studera.

Du behöver prata med dina handläggare för att få en individuell bedömning. Vi kan inte utläsa om du både har försörjningsstöd och hjälp med bostad. Så vi svarar utifrån att du har det.

Generellt utgår inte försörjningsstöd som ersättning för studiemedel utan du får lösa situationen genom att arbeta extra tills du tagit de poäng som behövs för att du ska vara berättigad till ersättning och lån från CSN.

När du studerar har du också tillgång till andra boendeformer än tidigare, såsom studentlägenhet, korridorsboende med mera. Ta en diskussion med din handläggare så att ni gör upp en planering som du kan känna dig trygg med.

Lycka till med studierna!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter