Tullen och lvu

Kan tullen se om man har lvu när dom skannar leg?

Funderaren

Kommentarer

Hej!
Om tullen tar dig och du är minderårig kommer de att kontakta socialtjänsten. Socialtjänsten vet ju att du är placerad enligt LVU.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter