soc anmälan igen

Hej
Vi har blivit anmälda till soc otaliga gånger då barnen haft frånvaro från skolan (trots att vi samarbetat med dem) eller då vi som familj sökt försörjningsstöd eller kontaktat BUP för olika anledningar. Vi förstår att de som anmäler bara följer praxis och är skyldiga enligt lag. Nyligen sökte det stora barnet försörjningsstöd med avslag - har de skyldighet att upprätta anmälan för att det finns ett mindre syskon (som inte alls har med detta stöd att göra)?
Det yngre syskonet har redan kontaktperson och det fungerar bra. om de går vidare med anmälan kommer vårt yngre barn då tas i från oss?

Trött mamma

Kommentarer

Hej!

Du undrar om socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd kommer att göra en orosanmälan på grund av att ditt vuxna barn fått avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd.

Om det inte framkommit uppgifter som påverkar de minderåriga barnen i hemmet finns ingen skyldighet eller anledning att göra en orosanmälan.

Om det skulle skickas en orosanmälan betyder inte det per automatik att det yngre barnet placeras i familjehem. En orosanmälan ska utredas och om det finns fungerande insatser så är det ju något bra. Men det är omöjligt att svara på om det yngre barnet skulle kunna komma att bli placerat eftersom vi inte känner till hur er situation ser ut.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter