Har vi föräldrar skyldighet att hjälpa vårt 19 åriga barn att söka jobb

Hej
Har vi föräldrar skyldighet att se till att vårt barn, som är 19 år och gått ut gymnasiet med godkända betyg, söker jobb och hjälpa hen med det? Hen har några diagnoser, men är inte speciellt samarbetsvillig och vi vet inte hur länge vi måste hålla på att puscha stödja och hjälpa - är väldigt uttröttade på grund av detta och har fler barn som behöver vårt stöd.

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Det låter som en tuff situation att ha en omotiverad 19-åring med diagnoser som inte vill samarbeta.

Ni känner 19-åringen bäst och vet mer än vi om vilket taktik som kan fungera för denne. Det finns inga lagstadgade skyldigheter men så klart vill en förälder vara till hjälp.

Ert nu vuxna barn ska kunna få hjälp av Arbetsförmedlingen och om det finns diagnoser som kräver mer insatser kan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverka för att få till en fungerande planering.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter