19åring slutfört gymnasiet godkända betyg- är vi försörjningsskyldiga?

Hej
Vår 19 åring har slutfört gymnasiet 28 /5 med godkända betyg (stöttade och hjälpte henne in i det sista då specialpedagogtjänsterna varit vakanta ofta). Vi anmälde henne till arbetsförmedlingen den 29/5. Sökte försörjningsstöd för henne den 3/6. Ena av oss föräldrar har varit med på alla möten på AF, socialas kompetenscentrum eftersom man numera inte träffar socialsekreterare i vår kommun, hjälpt göra cv, personligt brev och söka tjänster samt hjälpt till att vakna för att komma till intervjuer och planeringsvecka med undervisning om till exempel cv, praktik med mera. 19 åringen har stora svårigheter på grund av flera diagnoser med bland annat ångest och har haft anpassningar i skolan, dock har specialpedagogtjänster varit vakanta ofta så det har lagt på hemmet både i gymnasiet och under grundskolan. Vi föräldrar har utmätning från KF (på grund av långtidsarbetslöshet och sjukdom så inga lyxskulder utan vi har prioriterat att barnen ska ha det bra i alla år)och lever nu på existensminimum (de räknar oss inte längre som försörjningsskyldiga). Den ena av oss föräldrar är långtidssjukskriven på grund av kronisk värk 24/7, utmattningssyndrom med mera. Vi har även ett barn på 13 år som behöver oss. Det större barnet vill läsa vidare men behöver först komplettera med några enstaka kurser på komvux - kurserna är naturkunskap 2, matematik 2 och 3 och dit är inte sökt ännu och dessa kommer hon inte läsa på heltid då hon inte orkar det och tänker att det ska komma ett jobb neddimpande... Är vi försörjningsskyldiga? Hon äter ganska dyr vegankost (så lagar hennes mat separat). Vi har inte ekonomisk möjlighet att hjälpa henne att få busskort heller så hon kan åka till intervjuer/jobb. Vår ekonomiska rådgivare på kommunen säger att vi inte är försörjningsskyldiga. Sociala avslog ansökan för juni månad med hänvisning att hon bor hemma och föräldrarnas ekonomiska situation inte förändrats trots att den ju har det. och att hon inte sökt tillräckligt många jobb, vi har försökt ligga på men det har varit jättesvårt att ens få henne att fullfölja gymnasiet då hon haft ångest och hennes andra funktionsvariationer gör att hon kan göra en sak i taget, tidsuppfattning är svårt påverkad så tid är svårt både i minuter, timmar, dagar och längre tid... och hon har mycket svårt med struktur med mera. Hon har stöd av en arbetsterapeut. Hur ska vi gå tillväga? Vad kan vi göra? Vi orkar inte stötta/konfrontera hur länge som helst? Är ju inte vårt ansvar att söka jobb för henne?

Orolig förälder

Kommentarer

Hej!
I din fråga kan vi se att du och din familj lever under bekymmersamma förhållanden men trots det stöttat och hjälpt er dotter på alla sätt.

Som förälder är man försörjningsskyldig för sitt barn fram till dess barnet blir myndigt eller som längst fram till dess barnet blir 21 år om barnet studerar på gymnasiet. Din dotter har avslutat sin gymnasieutbildning och ni är därmed inte skyldiga att stå för hennes försörjning.

Om din dotter fått avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten kan hon överklaga beslutet. Hennes socialsekreterare har en skyldighet att hjälpa henne med att överklaga om hon efterfrågar detta.

Din dotter har också rätt till hjälp genom Arbetsförmedlingen för att komma ut på arbetsmarknaden.

Hoppas att din dotter får all den hjälp och stöd hon är i behov av från olika aktörer för att bli en självständig vuxen.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter