Jag och min fru får inte träffas

Hej!
Vilken rätt har soc att förbjuda mig och min fru att träffas, alltså dom säger att om vi träffas tar dom barnen. Vi får inte ens träffas själva utan barn. Vi har olika adresser jag och min fru pga att vi båda bråkat men jag blev dömd för misshandel. Hon ville inte anmäla men de löd under alment åtal och rätten dömde mig. Vi älskar varandra och har levt ihop i 20år. Nu har blivit fel bara. Vi vill kunna träffa varandra jag och min fru utan barn om de krävs men då hotar soc med att ta barnen. Hur länge kan dom kräva att vi inte får träffas jag och min fru? Vi är båda jätte ledsna och vi älskar varandra och våra barn.

Ogavirt

Kommentarer

Hej!

Det verkar på din fråga som att du inte förstår de skäl som socialtjänsten har för att resonera som de gör.

Ni måste vända er till er socialsekreterare för att få ett rätt svar på frågan. Ett generellt svar är att du och din fru kan givetvis träffas men konsekvensen av det är att era barn kan behöva placeras för att inte utsättas för att bevittna våld.

Att bli dömd för misshandel är allvarligt. Det är ett allvarligt brott att utsätta sin fru för våld. Det finns hjälp att få och i Malmö finns bland annat Samtalsmottagningen som erbjuder stöd till män som använder våld. Där kan du få stöd i att förstå vad dina handlingar orsakar andra och därmed börja arbeta på en förändring. Du kan läsa mer om detta på länken nedan:
https://malmo.se/Service/Du-och-dina-anhoriga/Brott-hot-och-vald/Samtals...

Det finns också en nationell hjälplinje som heter “Välj att sluta”. De har telefonnummer 020-555 666 och har öppet vardagar 9.30-16.00.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter