Banklån

Räknas ett banklån som inkomst när man vill ansök om ekonomiskt biatånd?

Kicki

Kommentarer

Hej!
När det gäller ansökan om försörjningsstöd så säger socialtjänstlagen 4 kap 1§ att, den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Så om pengarna på något sätt är disponibla för dig så kommer de att tas upp som inkomst och beaktas när man beräknar storleken på försörjningsstödet.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter