Möte med barn

Jag har en fråga till er ang barn vid 12 års ålder kallat till möte ang orosanmälan till soc tjänsten.
Stämmer det att barnen vid den angivna åldern är kallade till möte vid en orosanmälan likväl föräldrarna?. Att ni vill höra barnen själva o det ska komma från dem om dem vill medverka vid möte och berätta eller inte?.
Har närstående som säger att det inte stämmer.
Tacksam för svar från er som vet vad som gäller och inte.

Mamma 78

Kommentarer

Hej!

Det är svårt att ge ett generellt svar på din fråga. Oftast vill socialtjänsten prata med barnet och detta gäller oavsett barnets ålder.

Det som socialtjänsten gör gällande barn handlar om att det ska vara för barnets bästa. En viktig del i bedömningen av vad som är barnets bästa är att barnet får lägga fram sina egna synpunkter och åsikter.

En grundläggande princip i barnkonventionen är rätten att fritt uttrycka sina åsikter och att bli hörd. Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska få uttrycka dessa och barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Hoppas du fått lite mer klarhet i hur socialtjänsten fungerar i förhållande till barn och deras rätt att uttrycka sig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter