Tv

Rätt till tv om jag har soc.bidrag

M

Kommentarer

Hej!

Du har alltid rätt att ansöka om kostnaden. Vi kan inte avgöra om du har rätt till det eller inte. Det är en bedömning från den socialtjänst som du tillhör.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter