Kostnader för ledsagning

Gäller schablonbeloppet för personlig assistans samma för ledsagare?

Adam

Kommentarer

Hej!
Timpriset för ledsagning och avlösning är 300 kr/h, samma som för personlig assistans LSS.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter