Orosanmälan från förskolan

Hej,

Vi är en familj med tre barn, varav det yngsta går i förskolan. Hen har och har haft en hel del utmaningar med sin impulskontroll och sitt språk. Dock ingenting som vi har blivit kallade till något extra möte för - utan det har mer varit vid hämtning etc som detta pratats om. Hen är möjligen en något större utmaning än vad syskonen var i samma ålder - men det går åt rätt håll med utveckligen.

Familjen fungerar i övrigt fint och det enda utmärkande är att syskonen sins emellan bråkar mer än vad jag skulle kategorisera som 'normalt'. I och med detta har såklart den yngsta också lärt sig ett vokabulär som hör till betydligt äldre barn.

Nu fick vi informationen av vår förskola att man gjort en orosanmälan för aggressiviteten hos vår yngsta.

Nu när den initiala chocken har börjat lägga sig så övergår den i fullständig förvåning, skam och argsinthet.

Känslorna beror på att vi inte såg detta komma någonstans ifrån - vi har inte fått några extra samtal eller möten från förskolan för att prata om dessa utmaningar. Det känns som en oerhörd kränkning och svek från förskolan att inte över huvudtaget ha lyft upp detta på ett strukturerat sätt med oss så att vi hade kunnat adressera problemet på andra sätt.

Efter en snabb googling blir man dessutom livrädd när man läser den ena historien efter den andra om vad kontakter med soc. kan leda till. Vi har inga som helst problem att vara helt transparenta med soc. vid en ev utredning MEN jag skulle samtidigt vilja ha någon vid min sida som vet hur processerna och turerna går till för att ha vår familj bästa för sina ögon, även om jag vet att soc. ska ha barnets bästa för sina ögon.

Hur vanligt är det att man blandar in advokathjälp redan i tidigt stadie?
Kunde vi förväntat oss mer kommunikation från förskolan?

Arg

Kommentarer

Hej!

Att någon gör en anmälan gällande ens barn kan vara både chockande och provocerande. Ingen förälder vill känna sig ifrågasatt i sin föräldraroll. Vi hoppas att ni kan sätta dessa känslor åt sidan för ett tag för att kunna ha fullt fokus på utredningen och att det ska bli så bra som möjligt för ert barn.

Socialtjänstens uppdrag är att säkerställa att alla barn har det bra och inte far illa. Socialtjänsten har möjlighet att erbjuda hjälp och stöd om man kommer fram till att det finns behov för det. Man arbetar så långt det är möjligt med frivilligt stöd och insatser. Det är först när alla andra möjligheter är uttömda som tvångsinsatser kan bli aktuella om detta krävs för att skydda barnet.

Vid en utredning om barnets situation tar man inte in advokater. Man pratar med föräldrar och barn men även andra viktigt personer i barnets nätverk, hur de uppfattar barnet och barnets situation.

Generellt ser gången ut så att vid första mötet träffar man handläggaren tillsammans som familj eller enskilt. Man går igenom innehållet i anmälan och varför man inleder en utredning. Handläggaren pratar om hur utredningen går till, vilka steg och kontakter som kommer tas. Det är i detta möte vi tänker att det kan vara bra om du framför dina tankar och oro samt ställa frågor som är viktiga för dig.

Det är att föredra att det finns ett gott samarbete mellan förskola och barnets förälder och särskilt om förskola bedömer att barnet kan vara i behov av lite extra hjälp och stöd. När utredningen är färdig kan det vara en idé att prata med förskolan om hur man vill att det skall se ut framöver i samarbetet.

Vi vill också råda dig att undvika olika forum där folk framför sin bild av mötet med socialtjänsten och istället prata med- och ställa frågor till er kommande handläggare.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter