fara

jag är trött på livet försöker ständigt stanna för att jag tror det kommer bli bättre men det kommer det inte. Min pappa har skadat både mig och syskonen. Jag tänker rymma. Är 18 år så då kan väl föräldrarna inte göra någo åt det eftersom jag är myndig. Kan man få hjälp med ekonomin? Vill skaffa en egen lägenhet långt bort härifrån.

funderaren

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du har det tufft hemma och att det varit så under en längre tid. Du skriver att din pappa skadat både dig och dina syskon.

En förälder har aldrig rätt att skada eller kränka ett barn. En förälders ansvar är att ge barnet trygghet och omvårdnad. Socialtjänsten ser därför allvarligt på när ett barn utsätts för kränkningar eller övergrepp av en förälder.

När man är som du, 18 år gammal, är man myndig och har då både ansvar och rätt att fatta egna beslut. Du har alltså möjlighet att ställa dig i bostadskö och söka lägenhet på egen hand.

För den ekonomiska situationen är föräldern ansvarig fram tills den unge fyllt 21 år om den unge studerar på gymnasienivå. Det är alltså i första hand dina föräldrar som skall hjälpa dig med försörjning om du fortfarande är studerande, även om du inte bor hemma.

Är du inte studerande behöver du ordna med försörjning på egen hand, ett första steg i det är att skriva in dig hos Arbetsförmedlingen. Där kan du få hjälp och stöttning i ditt jobbsökande.

Om man står helt utan möjlighet att på egen hand försörja sig kan man vända sig till socialtjänsten där man bor och ansöka om hjälp. Socialtjänsten utreder då rätten till bistånd.

Om dina syskon är under 18 år bör du också kontakta socialtjänsten där du bor för att göra dem uppmärksammade på att dina syskon far illa.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter