Min son är inneboende hos mig

Min son är 20 år och bor som inneboende hos mig. Han hoppade av skolan strax efter han fyllde 18. Han får försörjningstöd och han gör den motprestation han måste för att få det.
Jag blev av med den största delen av bostadstillägg och bostadsbidrag på hans 20årsdag. Han har sökt inneboendehyra motsvarande den del jag förlorar. Soc avslår ansökan om det beloppet och beviljar en struntsumma med motivationen att vi ingår i en hushållsgemenskap.
Hur är detta möjligt? Kan det verkligen vara riktigt att jag som mamma skall tvingas bjuda / avstå från såpass mycket pengar bara för att doc tycker det?
Jag har inte råd att ha honom boendes här om jag skall behöva betala priset för det.
Hur gör vi i detta läge?
Mvh Modermor

Modermor

Kommentarer

Hej!

Som vårdnadshavare är man skyldig att försörja sina barn till den dag de blir myndiga dvs. 18 år. Om barnet går i skolan på gymnasienivå är vårdnadshavarna försörjningsskyldiga studietiden och som längst till den dag barnet fyller 21 år.

Din son slutade skolan när han var 18 år. Du har därmed ingen skyldighet att försörja honom längre vare sig med boende eller uppehälle. Eftersom sonen bor kvar hos dig har du rätt att begära att han står för sin del av kostnaderna för boende och uppehälle.

Din son har försörjningsstöd genom socialtjänsten och har också ansökt om pengar till hyra för sitt boende hos dig. Han har fått avslag på det belopp han ansöker om men blir beviljad ett lägre belopp för boendet. Ett avslag har din son rätt att överklaga till förvaltningsrätten som får pröva ärendet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter