Soc misär.

Hej!
Har en Pat här på Akuten i Malmö som ej har nycklar, mobil eller plånbok, har ingenstans att bo.
Hur går vi vidare? Kan ni hjälpa på något vis?

// Kajsa.

Akuten Malmö

Kommentarer

Hej!

Om en person står helt utan egna medel och möjlighet att sörja för sig själv kan denne vända sig till socialtjänsten för att ansöka om hjälp. Socialtjänsten utreder då personens rätt till bistånd. Har personen en redan upprättad kontakt på socialtjänsten vänder personen sig dit. I annat fall kan personen kontakta Malmö stads kontaktcenter för hjälp med vilket socialtjänstområde denne skall vända sig till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter