Familjehem

Hej!
Saken är så att min dotter är placerad hos en kvinna i två års tid. Hon har gjort så min dotter inte vill ha kontakt med mig eller prata med mig .
Och det spelar ingen roll vad man säger till soc eller något om denna kvinnan att man har stor oro över patent där för barnsekreterar tar ingen ting man säger på alvar.

Sedan så har hon även påståt kvinnan där hon bor att om barn är sängvätare så här dom varit ute efter sexuellt utnyttjande. Saken är så att min dotter har haft problem med detta sedan liten. Och även jag hade detta. Så då anklagade hon det gamla familjehemmet att dom hade gjort detta och även konsulten var med på detta.
Och allt man har läst i papperna så kommer inte dom orden från det barn det är ord som hon har lagt i munnen på min dotter.

Hon tror att hon äger min dotter och att det är hennes eget barn.

Som sagt man känner sig kränga mm av den kvinnan.

Lillsmurfen

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det kan vara svårt att ha sitt barn placerat utanför hemmet. De allra flesta föräldrar vill att ens barn har en trygg och god omvårdnad när man själv inte förmår. Det är viktigt att samarbetet med handläggaren fungerar väl.

Du skriver att din dotter är familjehemsplacerad och att du är orolig för att familjehemsmamman påverkar din dotters vilja att ha kontakt med dig. Du skriver också att det sedan tidigare varit oenigheter mellan dig och dotterns handläggare gällande utredning och insatser för dottern.

Vi råder dig att prata med chefen på socialkontoret där handläggaren arbetar för att få hjälp i dialogen och samarbetet er emellan.

Om man upplever att ens ärende hanterats på ett felaktigt sätt kan man vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som är den myndighet som har ett tillsynsansvar över socialtjänsten.
Mer information om IVO hittar du på följande hemsida:
https://www.ivo.se/

Vänligen

Soctanterna

Soctanter