Mina vänners lillasyster blir illa behandlad hemma

Jag har tre vänner. Lisa (19år), Sara(19år) och Erika(25år). Namnen är ändrade på grund av anonymitet

Dom yngre tvillingsystrarna, Lisa och Sara, har berättat om hur dom har sett mamman slagit på deras lillasyster som är 5 år innan. Mamman är ofta iväg och jobbar natt i Danmark och lägger konstant ansvar på dom tre systrarna att lämna och hämta lillasystern på dagis och laga mat till henne. Mest av ansvaret läggs på Erika, den äldsta systern med autism, som ofta känner sig överväldigad av allt ansvar vilket nu har lett till att lillasystern lämnats kvar på dagis efter stängningstider.

Lisa, Sara och Erika flydde Syrien i tånnmren och går fortfarande på gymnasieskola. Systrarna är grovt deprimerade och känner att dom inte klarar av hur hushållet är uppbyggt. Dom har varit i kontakt med socialtjänsten för några år sedan när dom var nykomna då mamman tog dåligt hand om dom som barn också. Tyvärr känner dom att dom inte fick ordentlig hjälp och att saker bara blev värre efter utredningen. På grund av detta är dom förståeligt rädda för att skaffa hjälp för deras lillasyster.

Systrarna misstänker att mamman både är bipolär och lider av PTSD. Jag har hört oräknelig många skräckhistorier om hur mamman verbalt misshandlar alla i familjen. Pappan till lillasystern, som som tur inte verkar ha så mycket kontakt med familjen (från vad jag har hört), har gjort sexuella övergrepp på tvillingsystrarna när dom var yngre.

Varken mamman eller pappan verkar vara lämpliga vårdnadshavare till lillasystern och Lisa, Sara och Erika är superrädda för att deras lillasyster ska bli satt på ett fosterhem och att deras mentalt sjuka mamma ska bli straffad.

Vad ska jag göra som en vuxen människa som vet att allt detta pågår i deras hem? Jag känner att jag har starkt ansvar men vill inte göra mina vänner upprörda. Jag har försökt övertala dom flera gånger att kontakta någon som kan hjälpa men dom är väldigt rädda för att saker ska bli ännu värre.

Orolig kompis

Kommentarer

Hej!

På din beskrivning låter det inte som att dina vänner och deras lillasyster har det så bra. Du säger att vännerna tidigare haft kontakt med socialtjänsten när de var barn och att de tyckte att situationen blev värre efter utredningen. De har också sett att mamman slagit deras lillasyster och att mamman psykiskt misshandlar dem.

Som vuxen omdömesgill person bör man inte se eller höra talas om att ett barn far illa utan att på något sätt agera till barnets skydd. Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 14 kapitlet 1§ bör den som får kännedom om att ett barn kan fara illa anmäla detta till socialtjänsten. Vissa myndigheter har dessutom en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om att ett barn kan behöva skydd genom socialtjänsten. En enskild eller myndighetsperson behöver inte med säkerhet veta att ett barn far illa för att göra en anmälan, det räcker med en grundad misstanke.

Även om dina vänner har en dålig erfarenhet av tidigare kontakter med socialtjänsten bör du anmäla missförhållandena dit. Socialtjänsten kan då utreda hur deras lillasyster har det och sätta in lämpliga åtgärder till flickans och familjens hjälp och stöd. Socialtjänsten har som mål att inte skilja barn från sin familj om det inte bedöms som absolut nödvändigt.

Dina vänners lillasyster har rätt till att få växa upp under trygga och omhändertagande förhållanden för att bli en stark och självständig vuxen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter