Får de ge mig avslag om jag hävdar nöd?

Hej
För en tid sedan kontaktade jag er om att jag blev nekad matpengar. nu har förvaltningsrätten dömt jag har rätt till matpengar. tack vare denna paragraf
RÅ 1995:56
En sökande med inkomster överstigande socialbidragsnormen har förbrukat de egna medlen huvudsakligen genom att betala skulder. Hon har därigenom kommit i en akut nödsituation. Det förhållandet att sökanden själv försatt sig i en sådan situation har inte ansetts betaga henne rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) i form av "matpengar".

Varning ! om ni får tillbaka på skatten .Ni kan förlora 5 månader ekonomisk bistånd . Jag fick straff från april -augusti 2019 pga överskott inkomsten som orsakades av skatteåterbäringen . JAG FICK INGEN INFO OM ATT DET SKULLE BLI 5 MÅNADER FÖR DET BLEV FÖRSENT. vill bara varna andra som hamnar i samma situation. vägra ta emot skatteåterbäringen. om kronofogden vill ta dom låt dom ta dom . då har ni rätt till bidrag . jag lyckades avvärja kronofogden att ta skatteåterbäringen .det var det sämsta jag gjorde.

Fattig infödd svensk

Kommentarer

Hej!

Det är alltid bra att ha i åtanke att om du uppbär försörjningsstöd så räknas alla inkomster med i beräkningen. Om du får överskott beräknas hur länge detta överskott ska räcka. Detta är oavsett om det är insättningar via swish eller om det kommer från skattemyndigheten.

Precis som du skriver utgår inte försörjningsstöd till att betala privata skulder.

Om en person uppbär försörjningsstöd och får tillbaka på skatten så ska dessa medel räknas som inkomst, vilket det ju är, och kan användas för att betala för personens utgifter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter