Anmälan mot socialen.

Hej får socialen kränka en och säga att man är psykisk sjuk när det inte finns några papper på det .plus får socialen kränka ett barn som är lvuad som mår dåligt innan på grund av socialen mår dåligt både psykiskt och fysiskt och har blivit lvu på fel grunder socialen har hittat på saker som inte stämmer alls och det är dom själva som gjort fel och inte vi men ändå kränker dom ner våran familj plus att dom förstör mitt barns liv .plus att mitt barn har troligen en diagnos som hon går och utreds för delaktig mutism men dom satt lvu på mitt barn ändå. Hoppas få lite råd hur man ska göra.

Gunsan

Kommentarer

Hej!

Du beskriver en situation som har blivit jobbig för dig och familjen utifrån att ni upplever att socialtjänsten kränker er. Alla har rätt att bli behandlade med respekt i sina möten med myndigheter.

Om du upplever att socialtjänsten fattat beslut på felaktiga grunder så kan du överklaga beslutet. I överklagan ska du skriva det som du anser vara felaktigt.

Du kan också prata med socialsekreterarens chef om vad som hänt och hur du upplever att ni blir behandlade.

Ytterligare ett alternativ är att kontakta IVO (Inspektionen för vård och omsorg), en myndighet som har tillsynsansvar för bl.a. socialtjänsten, om du anser att felaktigheter begåtts i socialtjänstens utredning angående ditt barn.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter