Stöd

Hejsan det är så att jag är i en riktigt svår situation och jag undrar om jag kan få stöd från socialen, dock även om jag har fått in lite pengar då och då i bankkonton ?

Matin

Kommentarer

Hej!

Det är inte alltid lätt att få ekonomin att gå ihop och ibland kan det uppstå oförutsedda situationer som sätter ens ekonomi på kant.

För att ta ställning till om en person har rätt till hjälp från socialtjänsten eller ej behöver socialtjänsten utreda personens situation. Socialtjänsten kommer då göra en beräkning av personens tillgångar, inkomster och utgifter. De kommer också att titta på vad du har gjort för att bidra till din försörjning. Insättningar på ens konto räknas i regel som en inkomst.

För att få information om vad som gäller i just din situation råder vi dig ta kontakt med socialtjänsten där du bor, de kan svara på frågor så väl som ta emot din ansökan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter