Svar till: Får socialtjänsten ljuga?

Hallå!
https://soctanter.malmo.se/fraga/5383
I svaret skriver ni att sanningen för dig kanske inte är sanningen för någon annan.
Det blir minst sagt en besvärlig situation för en socialsekreterare att bedöma vem som talar sanning om det inte finns andra källor som styrker någons berättelse.
Hur gör ni för att undvika er egen confirmation bias?

Tycker ni att det är okej t ex Att skriva i en utredning att en person kom in i rummet och uppträdde aggressivt?
Sedan helt utelämna observationen.

Ett annat exempel att endast skriva: Att ett barn inte ”knyter an” till modern, är en tolkning. Vad är observationen?

Vad tycker ni själv om utredningar där tolkningar drar åt samma håll, socialsekreteraren har inte försökt att argumentera emot sina hypoteser.

Socialtjänsten anklagas väldigt ofta för godtycklighet på goda grunder utifrån den forskning som finns på tidigare utredningar.

Anser ni att ovanstående exempel är lögner?

Blue Saints

Kommentarer

Hej!

Soctanter på nätet är ett rådgivningsforum där vi inte uttalar oss om enskilda utredningar eller bedömningar.

Om du anser att en utredning inte har gått rätt till eller att det som framkommit i utredningen inte stämmer kan du vända dig till socialsekreteraren eller dennes chef. Om det inte gör skillnad kan du vända dig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som har tillsyn över hur socialtjänsten arbetar och att den lagstiftning som finns efterföljs.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter