Barnsamtal

Hej!
En vän till mig processar om ett umgänge med sin son som är 15 år. Soc fick i uppdrag av tingsrätten att komplettera med barnets vilja. Under samtalet hade som En med sig sin kompis som "stöd"
Jag undrar hur lämpligt det är att godta det då en 15-åring ofta känner ett behov att vara lite kall och tuff inför sina kompisar. Visserligen ville han det själv, men många har reagerat på att en kompis får sitta och lyssna på ett sånt känsligt samtal och att grabben dessutom kanske inte vågar bekänna sina riktiga känslor kring ämnet.
Mvh kakan

Kakan

Kommentarer

Hej!

Att gå igenom en umgängesprocess kan vara tufft och det är bra om man har vänner eller familj till stöttning så som din vän verkar ha i dig.
Du skriver att din vän går igenom en rättsprocess avseende umgänge. Du skriver också att vännens son hade med sig en kompis i samtalet med socialtjänsten och du undrar om det är lämpligt.

Det är svårt att säga vad som legat till grund för ett beslut i det enskilda fallet. Generellt kan man säga att socialtjänsten alltid skall låta ett barn komma till tals i ärenden och beslut som rör dem själva. Utifrån barnets ålder och mognad skall man följa barnets önskan. Det är med andra ord inte orimligt att följa en 15-årings önskan om den inte direkt strider mot vad som är bäst för denne.

Det skulle kunna vara med en sådan motivering socialtjänsten valt att låta sonens önskan om att ha med sin kompis i samtalet.

Om din vän undrar hur socialtjänsten resonerat i just deras specifika fall så kan det vara en god idé att prata med handläggaren i ärendet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter