Lån

Socialtjänsten hänvisar en bekant, som lever på socialförsäkringsstöd att ansöka om lån för att få allmänbelysning och ordning på sin WC som inte går att spola.

Jag antar att en person utan tillgångar inte ska rådas av socialtjänsten att söka dyra lån utan säkerhet.

Ifrågavarande person bor i en bostadsrätt och socialtjänsten menar att hon ska söka lån med bostaden som säkerhet. Bostadsrätten är dock pantsatt till 100 % för lån från föräldrar.

Vad gäller? Avser socialen att betala räntor och amortering?

Bör det inte ingå i skälig levnadsstandard att ha tillgång till att kunna spola i WC o ha takbelysning i köket?

Pluttiluskan

Kommentarer

Hej!
Det är inte en helt enkel fråga du ställer då det i samtliga fall görs en individuell bedömning vid en ansökan om ekonomiskt bistånd. Utgångspunkt vid bedömning av vad som är skäligt, är vad en låginkomsttagare på orten normalt har råd att kosta på sig.

Vi skulle råda din bekant att kontakta sin handläggare och göra en ansökan specifikt för de kostnader denne är i behov av att ansöka om för att få rätten till bistånd prövad.

Om din bekant får avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd, helt eller delvis, har din bekant rätt att begära omprövning av beslutet hos socialnämnden, som gör en förnyad bedömning. Överklagan ska ha inkommit till Socialnämnden senast tre veckor efter det att din bekant fått beslutet. Står socialnämnden fast vid sin bedömning ska överklagan skickas vidare till Förvaltningsrätten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter