Jag och mina syskon blir misshandlade hemma

Hej
Jag är 13år och bor med min mamma,pappa,lilla bror 5år,lilla syster 11år och min stora bror 15.Vi blir misshandlade hemma av min pappa jag vågar inte att prata med någon om det utan mina syskon jag önskar om jag och mina syskon fick bo i ett foster familj snälla om ni vet vem jag är kontakta inte mina förldrar för att jag känner mig hottade och inte trygg.

Jag blir misshandlad hemma

Kommentarer

Hej!

Du berättar att din pappa misshandlar dig och dina syskon och att du känner dig hotad och otrygg. Du ska veta att det är både förbjudet och fel att som vuxen hota och slå barn och det du berättar är allvarligt. Vi förstår det som att du inte kunnat berätta för din mamma att pappa slår dig och att hon inte skyddar dig. Du och dina syskon ska inte behöva ha det så här och det finns hjälp att få.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att du som barn växer upp under trygga och goda förhållanden och att se till att du får det skydd och stöd som du behöver. För att socialtjänsten ska kunna hjälpa dig behöver de veta hur du har det hemma. Det är också socialtjänsten som beslutar om du och dina syskon får flytta till en fosterfamilj eller det som kallas familjehem.

Soctanter på nätet är ett anonymt forum och vi kan inte se vem du är varför det är viktigt att du berättar vad din pappa gör mot dig och dina syskon för en vuxen som du litar på. Kanske är detta en kurator, skolsköterskan eller en lärare på din skola. Det kan också vara en tränare om du går på någon aktivitet eller är med i en förening eller egentligen vilken vuxen som helst som du litar på. Personer som arbetar med barn och unga är enligt lagen skyldiga att anmäla sina misstankar och detta kallas för anmälningsplikt. Du kan också ringa polisen som i sin tur kommer att kontakta socialtjänsten.

Det finns mycket information på Ungdomsmottagningens hemsida där du kan läsa om barn och ungdomar som utsätts för våld inom familjen och du kan klicka på länken nedan för att läsa mer:

https://www.umo.se/vald-och-krankningar/vald-fran-vuxna-i-familjen/

Det finns också en sida som har samlad information om flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och berätta vad du och dina syskon utsätts för därhemma. Där är du anonym och det är gratis.

https://www.umo.se/att-ta-hjalp/hit-kan-du-ringa-maila-eller-chatta/hjal...

Barnens rätt i samhället, BRIS, erbjuder stödsamtal via telefon och chatt och man kan vara anonym. På deras hemsida finns mycket information om barn i utsatthet och även där kan du finna råd och stöd.

https://www.bris.se/

Bor du i Malmö finns det också en samtalsmottagning som heter Familjeteamet på Plattform Malmö. Dit kan du gå själv, eller om det känns bättre så kan du ta med dig någon som kan ge dig stöd. Plattformens nummer är 040-34 05 50 och du kan också mejla till dem för att boka tid. De som jobbar på Familjeteamet har tystnadsplikt men samtidigt en anmälningsskyldighet. Det innebär att de har en skyldighet att kontakta socialtjänsten om de blir oroliga för ett barn eller ungdom. Mer om samtalsmottagningen kan du läsa nedan:

https://malmo.se/Service/Du-och-dina-anhoriga/Stod-till-barn-och-unga/Sa...

Det kräver mod att våga berätta om vad din pappa gör mot dig och dina syskon och du ska inte behöva bära detta ensam. Vi hoppas att du känner att du vågar berätta för någon utanför familjen om vad du är med om och att du får hjälp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter