Svar till: Stödsamtal

Den kommentar som skrivits under denna rubrik är borttagen, vänligen se svaret nedan.

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Det är fint att du vill bidra med fler alternativa vägar att söka hjälp och stöd.

Sedan en tid tillbaka beslutade Soctanter på nätet att ta bort funktionen för frågeställare att kommentera varandras inlägg.

Vi publicerar inte heller information eller reklam från privata företag, ideella föreningar eller religiösa samfund. För detta finns det andra forum.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter