Sitter de fast i missbruk?

Orosanmälan

Frågan är redigerad då den innehöll personuppgifter. Nedan följer en sammanfattning av frågan.

Frågan handlar om en person som är orolig för två kollegor som tycks ha problem med droger. Det beskrivs även att den ena vännen kan ha ekonomiska svårigheter. Personen som skriver frågan har tagit kontakt med deras gemensamma chef då information om att de använder droger kom fram under en firmafest. Personen har även rådgjort med en bekant som är polis.

Orolig Kollega

Kommentarer

Hej!

Vi har fått redigera större delen av din fråga med hänsyn till personernas integritet och gällande sekretesslagstiftning.

Du skriver att du är orolig för två av dina kollegor som kan vara inne i ett missbruk. Du skriver också att du är orolig för den ena kollegans ekonomiska situation.

Det är bra att du har vänt dig till chefen då arbetsgivaren har en skyldighet att erbjuda hjälp med behandling.

Vad vi förstår det som vill du även göra en anmälan till socialtjänsten. Vi råder dig att skicka din anmälan till socialtjänsten i den kommun där kollegorna bor. Det kan vara viktigt för dig att veta att socialtjänsten, när de får in en anmälan avseende en vuxen person, i första hand enbart kan erbjuda personen hjälp och att personen har möjlighet att tacka nej.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter