Familjehem utomlands

Har ett familjehem rätt att ta med ett barn utomlands utan att fråga vårdnadshavaren om lov?
Året innan fick de lov men åkte aldrig.

Undrar

Kommentarer

Hej!
Om det gäller en frivillig placering enligt socialtjänstlagen är det vårdnadshavaren som ska ge ett samtycke till att familjen reser iväg. I det fall att barnet är placerad med stöd av Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, ska vårdnadshavare informeras innan utlandsresan eftersom ansvaret för den unge efter ett beslut om LVU-vård övergår till socialnämnden. Det är då socialnämnden som i föräldrarnas ställe ska bestämma om den nödvändiga vården.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter