Vilka rättigheter har min vuxna dotter?

Min dotter drabbades av bipolär sjukdom 2011 o var mkt sjuk, med självmordsförsök o självskadebeteende fram till 2016. Hon studerade sedan med pengar från barnförsäkring fram till dec 2018. Dec 2018 vände hon sig till Arbetsförmedlingen för att få hjälp med arbetsträning o så småningom arbete.
Inget har hänt nu 6 månader senare o AF meddelar att man fn inte kan hjälpa henne. Hänvisde till soc i Malmö som inte kunde hjälpa henne pga att hon nyligen fått pengar på sin försäkring o alltså ej kunde få försörjningsstöd. Det är en ond cirkel o hon blir mer o mer deprimerad. Vi trodde AF var till för att hjälpa arbetshandikappade o hon har kontaktperson men får ingen hjälp.
Skall inte kommunens socialtjänst hjälpa i sådana här fall? Snälla, tala om vad vi kan göra för min dotter. Hon fungerar bra med sina mediciners hjälp.
Superorolig mamma

Mamma Monica

Kommentarer

Hej!

Vi kan förstå att du känner en oro för din dotters situation. När ens barn fyller 18 år har man inte längre rätt till information om barnet och dess ärende hos olika myndigheter, begränsningen styrs av sekretesslagstiftningen. Detta kan förståeligt vara frustrerande när man som förälder vill hjälpa sitt barn.

Om din dotter vill ha hjälp och stöd av dig i sina myndighetskontakter är det bra att tänka på att det behövs ett skriftligt medgivande. Ett sådant medgivande kan din dotter ta tillbaka när helst hon vill och inte känner att det finns behov för det längre.

Du skriver att din dotter sökt försörjningsstöd men fått avslag. Försörjningsstöd är avsett som ett tillfälligt stöd om en person helt saknar egna medel. Du skriver att din dotter precis fått utbetalt pengar på en försäkring. Om utbetalningen var en engångsföreteelse kan socialtjänsten ha bedömt att hon måste använda slut på de pengarna i första hand. Är det en kontinuerlig utbetalning men din dotter trots dessa pengar inte får ekonomin att gå runt bör pengarna tas upp som inkomst i beräkningen när hon ansöker om försörjningsstöd. Vi råder din dotter att vända sig till socialtjänsten där hon bor för ansökan om försörjningsstöd och konkreta svar gällande hennes ärende.

Vilka beslut Arbetsförmedlingen fattat och på vilka grunder kan vi inte svara på. Vi råder din dotter att ta kontakt med dem för bättre besked.

Vi hoppas att din dotter kan få rätt hjälp och stöd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter