Socialtjänsten i Malmö - kvalificerad för LSS-boende?

Hej,
Undertecknad är granne till en man. Mannen har bott här ca 1,5 år och är svårt skadad efter en olycka när han var 13 år ungefär. Hans syster är god man. Mannen är 65 år och ensammare än någonsin. Vi grannar beklagar mannens situation men vi är bara grannar och medmänniskor. Jag är Leg. sjuksköt. och anser att mannen kvalar in som boende i LSS regi. Han skulle behöva något att göra, få stimulans någon som bryr sig om honom och hans väl. Mennen är kontaktsökande och orolig. Sitter enbart korta stunder med oss grannar i pergolan, vi har tillgång till på vår gård. Hemtjänsten sköter tvätt, städ och systern ekonomi. God man säger att mannen inte kvalar in till LSS-boende, vilket jag och flera grannar med mig ifrågasätter. Mannen sover mycket på dagarna och är aktiv på nätterna med cykelmekande eller fixande med gamla möbler som han bankar på och försöker reparera. Oljudet stör grannar som sover och ska upp och arbeta nästa dag. Mannen har ingen uppfattning om veckodag osv.
Med vänlig hälsning

Grannen

Kontaktsökande granne

Kommentarer

Hej!
Vi har redigerat din fråga genom att ta bort personuppgifter eller uppgifter som kan röja enskildas identitet då detta är ett öppet forum.

Vad fint att höra när medmänniskor värnar om de äldre.

Du skriver att mannen har en god man, hans syster, men att hon inte är av samma syn som du gällande hans behov. I godmanskapet har man till uppgift att förvalta den enskildes ekonomin, bevaka den enskildes intressen och sörja för den enskildes person. Klarar personen någon eller något av områdena själva ingår det ej i godmanskapet. Det är alltid huvudmannens vilja som skall vara styrande.

Utifrån den oror du har för honom råder vi dig att vända dig till den enhet i kommunen där mannen bor som har hand om äldre. I Malmö stad är det Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen. Du når dem på telefonnummer 040- 34 00 60 och de har telefontid på vardagar mellan klockan 08:00-16:00.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter