Återbetalningsskyldig?

Hej.

Om man har blivit beviljad hjälp med hyran, men ej hunnit få besked om bostadsbidrag när man ansökte, hur fungerar det när man fått besked om bostadsbidraget? Blir man återbetalningsskyldig för den delen som bostadsbidraget är på?

B

Kommentarer

Hej!

Om du har blivit beviljad bistånd för hyra och ansökt om bostadsbidrag och även fortsättningsvis får bistånd, så kommer bostadsbidraget att tas upp som en inkomst.

Socialtjänsten kan i vissa fall kräva tillbaka pengar som har betalats ut om biståndet har varit förskott på exempelvis utbetalning av lön, bostadsbidrag som i ditt fall, eller om biståndet var felaktigt på grund av misstag eller oriktiga uppgifter.

Vi skulle rekommendera dig att kontakta din socialsekreterare för att vara säker på vad som gäller då det alltid är frågan om en individuell bedömning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter