körförbud och orosanmälan

ska det var så här när en annan mamma kör bilen när bilen har körförbud?så säger socialen i Kommunen.
socialen:Vi har lyft frågan med familjehemmet och det finns ingen oro över att ditt barn åker i en bil som inte är i bruk.
Detta fick jag tillbaka när jag gjorde en orosanmälan direkt till handläggaren som har hand om våra barn på LVU och jag har kollat upp denna bil igenom Transportstyrelsen och där står det att bilen har körförbud men ändå så åker mamman med bilen med sina barn och även mitt barn åker med i den bilen.

Lilla jag

Kommentarer

Hej!
Du skriver att du har barn som är placerade i ett familjehem med stöd av LVU. Du skriver också att du har en oro för hur barnen har det där utifrån att familjehemsmamman kör barnen eller ett av barnen i en bil med körförbud samt att du gjort en orosanmälan utifrån det. När en handläggare får in en orosanmälan tar handläggaren ställning till om det finns ett omedelbart skyddsbehov för barnet utifrån inkomna uppgifter. Handläggaren tar också ställning till om det skall inledas utredning eller inte. Det låter som att handläggaren bedömt att det inte finns någon oro för att det finns brister i omsorgen om dina barn.

Vi förstår att det kan vara svårt att inte ha sitt eller sina barn hos sig. Att lämna över ansvaret för omsorgen till någon annan och ofta, för föräldrarna, okänd person kan medföra funderingar kring om de har det bra och om de blir väl omhändertagna. Vi råder dig att prata med barnens handläggare om oron du har för barnet eller barnen och på vilket sätt du kan känna dig trygg med att de har en god omsorg i familjehemmet.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter