social

vad händer om jag jobbar i sommaren men mina föräldrar får pengar från social? kan de ta från min lön även om de inte ansöker för mig?

farrre

Kommentarer

Hej!
Vi ska försöka besvara din fråga om du får behålla hela din lön om du får ett sommarjobb. Vi förstår det som att dina föräldrar i nuläget uppbär försörjningsstöd från socialtjänsten och att du bor hemma hos dem.

För hemmavarande barn och skolungdomar under 21 år får man ha inkomster upp till ett prisbasbelopp utan att det påverkar föräldrarnas försörjningsstöd. Prisbasbeloppet år 2019 är 46 500 kr. Om du är inte längre studerar på gymnasienivå eller är äldre än21 år så förväntas du bidra med hyra och hushållskostnader.

Det kan vara en god idé att be dina föräldrar kontakta sin handläggare för att få svar på vad som gäller utifrån er situation för att undvika en obehaglig överraskning när din lön kommer.

Lyckat till med sommarjobbet!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter