Mamman kommer hem packad

Hej
Jag bor granne med en kvinna som har sin son varannan vecka, han är 13 år gammal
Jag har under ett år antagit att han var problematisk men har nyligen upptäckt att han är problematisk för att hon är alkoholist. Jag och min man kan höra när mamman och sonen skriker på varandra.

Nu kom hon hem riktigt full och sonen började skrika på henne att hon har lovat att inte dricka när hon har barnvecka men hon när nästintill redlös
Hur ska jag göra i en sån här situation?
Jag sitter på balkongen och kan höra deras bråk

Granne

Kommentarer

Hej!

Så fint att du bryr dig om din 13-åriga granne och hans mamma. För barn som växer upp med en alkoholiserad förälder kan det betyda väldigt mycket att någon ser och agerar.

Det finns flera saker som du kan göra för att hjälpa barnet. I det akuta läget kan du tillkalla polis. Polisen har därefter en skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten och kommer vid behov även att tillkalla socialtjänst till plats.

Du kan kontakta socialtjänsten och göra en orosanmälan, det är bra om du vågar och orkar stå för anmälan med namn och kontaktuppgifter. Detta gör att socialtjänsten lättare kan utreda dina uppgifter och förhoppningsvis hjälpa mamma och barn.

Beroende på hur du är som person och vilken kontakt du har med dina grannar kan du faktiskt knacka på och visa att du hör vad som händer.

Enligt Folkhälsomyndigheten så växer vart femte barn i Sverige upp med en förälder som missbrukar alkohol. Många barn bär med sig sina föräldrars missbruk som en hemlighet och kan känna både skuld och skam över detta. Genom att du ser och agerar kan detta göra en skillnad för ett av alla dessa barn.

Hoppas svaret kan vara till nytta för dig och att dina grannar kan få den hjälp de behöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter