Inneboende ungdom

Min son som är 19 år, har slutat gymnasiet, är arbetslös och är inneboende (inneboendekontrakt) hos sin mamma måste väl ha rätt till den hyra han är ålagd att betala enligt det inneboendekontrakt han tecknat?

Janne

Kommentarer

Hej!
Eftersom varje ansökan ska prövas och individuellt handläggas kan vi inte fullt ut svara på frågan. Det finns många faktorer som påverkar om en person har rätt till försörjningsstöd eller inte.

För din son gäller att han ska kunna visa att han sökt sommarjobb i tid och att han gjort vad han kan för att bli självförsörjande.

Han behöver också vara inskriven på Arbetsförmedlingen från samma dag som han blev arbetslös, det vill säga dagen efter att han tog studenten.

Socialtjänsten kommer också ta ställning till om hyresdelen är skälig i förhållande till den totala hyran för lägenheten.

Hoppas vårt svar kan vara till nytta och att din son får ett arbete snart, så han kan betala sin del av hyran.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter