Tidsbegränsad tandvård och massa andra frågor

Hej!

Jag har haft försörjningsstöd en längre tid. Jag har absolut inget annat sätt att försörja mig på och inte heller någon familj som kan hjälpa till. Jag har fobi för tandvård, men är också i stort behov av detta, så jag ordnade ett kostnadsförslag och fick detta beviljat. Men - innan jag fick tider för rotfyllning, av en tand som hade hunnit bli infekterad, så gick kostnadsförslaget ut. Soc informerade inte om tidsgränsen på förhand, och tidigare har det inte funnits någon. Så mina första frågor är: Får dessa beslut vara tidsbegränsade, eller ska de gälla så länge tandvårdsbehovet finns och personen fortsätter att uppbära försörjningsstöd? Om besluten får vara tidsbegränsade, bör inte handläggaren ha skyldighet att upplysa klienten om detta? Vilken lag gör att beslutet att bevilja kostnaden för tandvård kan tidsbegränsas?

Tandläkaren ville helst inte göra en ny undersökning direkt, för det hade inte gått tillräckligt lång tid sedan den senaste, enligt dem. De tyckte att det var mycket märkligt att de var tvungna att göra en ny bedömning redan. Men de gick med på det, och vi ägnade en besökstid som egentligen skulle ha gått till att påbörja rotfyllningen av den infekterade tanden åt att göra en ny undersökning.

Tanden som är mest akut att laga värkte och infektionen blev värre, i väntan på nytt beslut från soc. Soc sa att jag kunde betala för rotfyllningen ur egen ficka om jag ville, så får vi se om de ersätter längre fram. Jag svarade att jag inte alls kan betala, för jag går ju på soc och det kostar flera tusen att rotfylla... Så mycket pengar äger jag inte. Jag betalar av på skulder och är oftast helt pank 1-2 veckor innan utbetalning av försörjningsstödet varje månad.

Lång historia kort; Jag har nu hunnit få ett nytt kostnadsförslag beviljat, och där emellan gjort några akutbesök hos tandläkaren då infektionen har spridit sig till käken, och nu har jag fått nya tider för rotfyllningen (som är påbörjad, tanden har rensats ur flera gånger). Men nu vill soc inte betala fakturorna för den akuta tandvården, så dessa har gått till inkasso, och hur det blir med det som har beviljats enligt det nya kostnadsförslaget återstår att se. Denna månad fick jag nämligen avslag på hela min ansökan, för att jag kom för sent till socmöte och hade glömt att aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen i rätt tid. Extra bisarrt då jag har ADHD och svårt för att göra något i rätt tid. Det absolut svåraste för mig är just att passa tider - så har det varit hela mitt liv, och jag har inte så mycket att rapportera om, för det jag väntar på är att få göra arbetsträning, vilket kräver att jag ska vara inskriven minst 15 månader på Arbetsförmedlingen. Mina möten på soc är dessutom symboliska och tar under 5 minuter att genomföra. Det tar ungefär 30 minuter att ta sig dit och jag får ofta tider som är särskilt svåra för mig att passa. Jag har frågat om vi kan ha möten via telefon istället, eftersom det skulle göra det mycket enklare för mig att delta då, men det har inte beviljats. Några frågor här. Vad är syftet med möten hos soc? Om syftet är att klienten ska ta sig ut, så förstår jag att mötet måste hållas fysiskt, men då tycker jag att det är orimligt att bestraffa klienten om hen missar för att hen kommer sent - hen har ju ändå varit dit, även om handläggaren hann börja med annat. Dessutom har inte alla behov av den typen av aktivering. T.ex. har jag själv inte det behovet. Om syftet inte är att klienten ska ta sig ut, utan om det istället handlar om mötets innehåll, bör det inte i sådana fall gå att ha mötet via telefon om det ökar tillgängligheten för klienten? Ska inte soc hjälpa klienterna, och bör inte hjälpen ta hänsyn till funktionsvariationer? Får soc ge avslag helt utan förvarning till personer som har haft försörjningsstöd under en längre tid och som är fortsatt beroende av försörjningsstöd på obestämd tid framöver?

Jag fick ingen förvarning om att bidraget kunde bli indraget, utan fick bara avslag. Nu har jag ont om mat, ingen som helst möjlighet att betala mina räkningar, och är väldigt orolig över försörjningen, skulderna, de obetalda fakturorna, risken att allt hamnar hos Kronofogden, och käkinfektionen. Det här gör såklart att jag mår dåligt och har svårt att fokusera på och göra det jag behöver i min vardag. Tandläkaren har sagt i flera månader att det är nödvändigt att rotfylla tanden, dessutom så fort som möjligt, eftersom prognosen successivt blir sämre. Det är svårt att få tider för rotfyllning, eftersom de måste vara långa och ligga i nära anslutning till varandra. Akut är det enda de kan göra att rensa ur tanden, vilket de alltså har gjort flera gånger. Jag har sagt till soc i flera månader att jag har en växande varböld i käken och att det i absolut värsta fall kan leda till blodförgiftning om infektionen sprider sig, vilket jag såklart oroar mig för. En mer sannolik risk är dock att tanden kommer att behöva dras, och det vill tandläkaren helst inte göra - inte jag heller, för jag har redan fått flera tänder dragna förut för att soc inte beviljade kostnaden för att laga dem, utan bara kostnaden för extraktion, och jag är ganska ung. För ung för att dra tänder, tycker tandläkaren. De tänder som drogs ville jag verkligen behålla, vilket jag insisterade på, och den här vill jag också behålla, för om den dras, så kommer tuggförmågan att försämras väsentligt. Vet inte riktigt vad jag ska fråga här. Får soc göra så här? Får soc vägra att betala kostnaden för komplicerade lagningar och istället låta flera tänder dras? Det är ju en permanent stympning. Oerhört kränkande. Och angående den aktuella situationen: Får soc låta klienter gå runt med obehandlade infektioner, som de har kännedom om? Alltså dra tillbaka beslutet att betala, dessutom två gånger? Jag undrar också hur jag ska gå till väga för att anmäla detta? Även om jag betvivlar att just jag kan få någon upprättelse, så tänker jag att jag vill att andra ska slippa hamna i samma situation. Jag undrar också om soc får låta mina fakturor för akut tandvård, medicin, hyra, el och internet gå till inkasso, när de har kännedom om att jag inte kan försörja mig på annat sätt? Jag undrar också vad jag ska äta de kommande veckorna?

En sista fråga: Vad gör egentligen en sochandläggare? På besluten som jag får, så står det alltid att det är socialnämnden som har fattat besluten. Delar av handläggningen har ju dessutom automatiserats.

Tusen frågor!

Karin B

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du har många frågor och att du funderar mycket på hur din situation har blivit som den är just nu.

Du har en kontakt med socialtjänsten och det är din handläggare som kan svara på dina frågor om såväl handläggningen kring tandvårdsbesluten och din övriga ekonomiska situation.

Försörjningsstödet är tänkt att vara en kortsiktig hjälp och ett stöd exempelvis mellan arbeten, innan a-kassa eller i väntan på utredning om sjukersättning eller sjukpension. Det verkar som att du har haft försörjningsstöd länge och att du på grund av din ADHD diagnos har svårigheter att klara av arbete. Socialtjänsten ska tillsammans med dig upprätta en plan för självförsörjning som det finns realistiska vägar att nå. De tider som du har på socialtjänsten ska vara inriktade på just detta. Socialtjänsten kan med ditt medgivande samverka med sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att utreda arbetsförmåga och hjälpa dig till annan inkomst än försörjningsstöd.

När det gäller tandvård kan du läsa mer om det på länken nedan.

https://malmo.se/download/18.5661e410168deac7410437f/1550141905688/tandvårdsförteckning-2019.pdf

Hoppas det löser sig för dig och att du får den tandvårdsbehandling som du behöver för att tillfriskna.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter