Sambo eller inneboende

Hej! Min särbo sedan 5 år har blivit bostadslös och eftersom han har skulder och betalningsanmärkningar har han inte kunnat hitta en egen bostad. Han har en son på 13 år. Jag känner mig tveksam att bli sambo och har funderat på att skriva kontrakt med honom som inneboende vilket han sagt ok till. Det skulle kanske inverka negativt på vårt förhållande men vara bra med tanke på att jag inte vill att vår ekonomi ska bli sammanblandad eller att han ska kunna göra anspråk på lägenheten. Jag har också två döttrar som är 19 och 21 som bor hemma växelvis hos deras pappa och mig. Tacksam för råd.
Lisa

Sambo med tvekan

Kommentarer

Hej!

Så klokt av dig att ta reda på så mycket fakta som möjligt innan du fattar ditt beslut.

Utifrån ett socialtjänstperspektiv så kommer ni trots inneboendeavtal räknas som par eftersom ni lever under äktenskapsliknande förhållanden.

När det gäller dina frågor om anspråk på lägenheten kan du vända dig till hyresgästföreningen som har jurister som är specialiserade på den typen av frågor. Du bör även kontakta Kronofogdemyndigheten för att ta reda på hur de ställer sig till inneboende/sambo och om du kan bli betalningsskyldig för din partners skulder.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter