retroaktivt

Hej jag fick nydligen ett beslut från försäkringskassan att jag kommer få retroaktiv sjukersättning+bostadstillägg f.r.o.m 1 nov 2018, under den tiden har jag fått socialbidrag, nu efter allting är draget kommer jag att ha ca 10 000 kvar, hur dom räknat är ett mysterium men jag bör ha ca 3000 mer per månad x 7 vilket blir 21000, jag tror att socialtjänsten räknat pengar utbetalda under oktober 2018 gällande hela november, vilket är en ersättning som jag inte fått från försäkringskassan då den utbetalningen då sker den 18 nov, kan soc begära ersättning som betalats ut innan 1a nov (även om pengar utbetalade i okt gäller för nov) ?

japp

Kommentarer

Hej!
Om de pengarna som utbetalades i oktober avser en beviljad period i november så kan socialtjänsten kräva att du betalar tillbaka pengar. Beviljandet av sjukersättningen gäller från den 1 november och om personen har fått ekonomiskt bistånd för samma period, dvs från 1 november och framåt, så stämmer det. Det viktiga här är inte när pengarna utbetalades, utan för vilken period de avsåg.

Försäkringskassan och Socialtjänsten har ett gott samarbete gällande detta då det enligt lag inte får förekomma att man får ersättning för samma period från två olika ställen.

Vi hoppas att vi uppfattat din fråga rätt och att frågan blivit besvarad.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter