Svåger politik

Jag har själv försökt att få svar på relativt enkla och helt generella frågor som jag pga egna praktiska erfarenheter redan känner till svaren på... Jag har dessutom lagt märke till att så fort någon anser sig blivit fel behandlad och ger konkreta exempel på hur socialtjänsten bryter mot lagen, så undviker ni bara ämnet och ger politiker svar. Skäms på er!!

Uppmärksam iaktagare

Kommentarer

Hej!
Vi förstår det som att du inte varit nöjd med svaren som du fått när du ställt frågor här, vilket vi beklagar.

Inte sällan rör de frågor som ställs i forumet individärenden som antingen är pågående eller avslutade. I de fall då informationen som framkommer av frågan exempelvis handlar om ett lagbrott så är vår ambition att hänvisa frågeställaren till rätt instans för att ha möjlighet att få sin rätt prövad. Detta kan exempelvis vara Förvaltningsrätten eller IVO (Inspektionen för vård och omsorg). I andra fall kan det handla om att frågeställaren gör en bedömning och socialtjänsten en annan och då hänvisar vi tillbaka till handläggare eller dennes chef i första hand och till domstol i andra hand.

Vår förhoppning är att kunna besvara konkreta frågor och hänvisa rätt när frågorna rör individärenden eller gäller andra myndigheter.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter