Upphörande av SoL-placering, risk för LVU??

Hej.
Jag placerade mina tre barn enligt SoL på egen begäran för 4.5 år sedan då jag gått in i väggen, och strax därefter återföll jag i missbruk.

Nu har jag varit helt ren och städad i två år och har en fin lägenhet med ett eget rum iordninggjort åt barnen. Jag bor nu ca 8 mil ifrån staden som barnen bor i, och jag bodde förut.

Jag började med umgänge förra sommaren, men har hittils bara träffat dem några timmar åt gången i stan där de bor. De har inte fått komma "hem" nåt än, och ej sovit över heller. Mestadels pga att familjehemmet inte är samarbetsvilliga då det är besvärliga saker som att skjutsa långt för ett umgänge.

Nu har jag de senaste dagarna fått reda på en hel massa som gjort att jag skrivit två orosanmälningar till soc samt dragit in advokat. Min son, 8 år, berättade häromdagen att de brukar få stryk därhemma, min sexåring blir lämnad ensam hemma med magsjuka då familjen åker och lämnar resterande barn på skolan samt uträttar ärenden, de har ej bilstol i bilen (de är 6, 8 & 10 år). de blir kränkta dagligen då de anses smutsiga, sägs ha löss osv så de får ej hänga kläder ihop med familjens egna barn, får ej äta ihop, se tv ihop, får sällan vara ute från rummet deras, får ej vara med kompisar på fritiden osv.

Sociala har startat en utredning, men då det inte verkar hända nåt mer så gissar jag att även denna utredning läggs ner, precis så som alla tidigare gjort.

Jag som ensam vårdnadshavare har ju ett ansvar och en skyldighet att skydda mina barn från att fara illa. Om jag låter dem stanna kvar i familjehemmet där de blir misshandlade och behandlade illa så är väl det brottsligt av mig?

Har jag rätt att bara åka och hämta hem dem?

Soc har sagt att jag när som helst får säga upp placeringen, men samtidigt antytt att det isf blir en utredning och att det är risk för LVU på barnen om soc inte anser att barnen ska flytta hem... Dolda hot dvs...

Men då jag sköter mig och har ett bra boende osv så kan de väl inte sätta LVU på barnen bara för att jag vill ta hem dem? Jag gör väl fel som vårdnadshavare om jag låter dem bo kvar och inte hämtar dem därifrån när jag fått veta hur de har det därhemma??
//
Orolig trebarnsmamma

Orolig trebarnsmamma

Kommentarer

Hej!
Du är orolig för dina barn och du är mån om att det ska bli bra för dem.
Du undrar om du har möjlighet att ta hem dina barn och om du gör fel som låter dem stanna i familjehemmet utifrån den information du har. Du har gjort orosanmälningar till socialtjänsten samt kontaktat en advokat och berättar att socialtjänsten har inlett en utredning. Du har just nu gjort allt du kan för att undvika att dina barn behöver göra ett akut uppbrott.

Utifrån att det är en frivillig placering enligt socialtjänstlagen finns möjligheten att avsluta insatsen. Samtidigt skriver du att frågan om placering enligt LVU, dvs tvångsvård, har diskuterats. För att det ska bli så bra som möjligt för dina barn är ditt och socialtjänstens samarbete viktigt där ni tillsammans kan arbeta för bästa möjliga lösningar för barnen.

Vi hoppas att du kan fortsätta arbeta för en bra dialog med socialtjänsten gällande dina barn och att du tar hand om dig själv och ditt eget mående.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter