Bostad,flytt

Om min dotter hittar en lägenhet,för just nu är dom trångbodda i en 1a med 1barn och ett på väg.Kan ni då ställa upp som borgen när när dom har betalningsanmärkning,ej på hyra eller gå in och betala hyra i förskott 3 månader?

Mormor undrar?

Kommentarer

Hej!

Försörjningsstöd är en del av samhällets yttersta skyddsnät och ska beviljas dem som efter en individuell prövning bedöms vara i behov av det. Generellt sett går inte socialtjänsten in som borgenär eller beviljar bistånd till förskottshyra men eftersom försörjningsstöd prövas individuellt kan vi inte säga att det aldrig görs.

Vi råder din dotter att prata med sin handläggare om vad som är möjligt just för henne i den situation hon befinner sig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter